lightbulb_outline Důležité upozornění ohledně Covid-19

AKTUÁLNÍ INFORMACE K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI COVID-19

! ! ! POKUD STUDENT VYKAZUJE PŘÍZNAKY COVID-19, ČI JINÉHO RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME ABY ZŮSTAL DOMA A KONTAKTOVAL SVÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE A TŘÍDNÍHO UČITELE ! ! !

Milí studenti, vážení rodiče, epidemiologická situace okolo onemocnění Covid-19 není v těchto dnech zcela příznivá. Zdraví našich studentů, zaměstnanců a jejich nejbližších je pro nás na prvním místě, proto Vám přinášíme aktuální protiepidemiologické opatření v naší škole.

Pravidla pro organizaci vzdělávání ve školním roce 2021/2022 v souvislosti s pandemií Covid-19, platné od 11.11.2021 Výuka bude probíhat hybridně. Znamená to, že žáci, přítomni v dané třídě se učí prezenčně. Žáci, kteří jsou doma v karanténě, se učí distančně přes MS Teams. Je-li celá třída v karanténě, výuka probíhá pouze distančně přes MS Teams.

Distanční i hybridní vzdělávání je povinné. Nepřítomnost musí být řádně omluvena.

Očkovaní studenti, u kterých uplynulo více než 14 dní od aplikace 2. dávky (v případě dvou dávkové vakcíny) a nevykazují příznaky nebo jiná respirační onemocnění. Účastní se PREZENČNÍ výuky i v případě, že byly v kontaktu s rizikovou osobou.

Neočkovaní studenti, kteří nevykazují příznaky Covid-19, či jiného respiračního onemocnění se účastní PREZENČNÍ výuky i v případě, že byly v kontaktu s rizikovou osobou.

Toto opatření se může v průběhu času měnit na základě aktuálního vývoje epidemie.

Veškeré informace a opatření k situaci kolem Covid-19 sledujte na stránce Karanténa · Covid Portál (gov.cz)

Děkujeme všem za dodržování opatření a omlouváme se za komplikace při vyučování!
spolutodame

lightbulb_outline Návod na instalaci školních aplikací

lightbulb_outline Dny otevřených dveří

lightbulb_outline Dny otevřených dveří : 21.10.2021, 18.11.2021, 9.12.2021, 13.01.2022, 18.2.2022 vždy 15:00 – 16:00 nebo po předchozí domluvě.

lightbulb_outline Studenti grafického designu na bulharské soutěži

lightbulb_outline V roce 2020 se žáci grafického designu účastnili bulharské soutěže ve městě Sliven. Šlo o soutěž, kde žáci posílali ilustrace do dětské knihy, kresbu vytvářeli podle předlohy anglického textu. Už dříve byla kniha ilustrovaná od Valeri Petrov, který tuto soutěž také vyhlásil. Denis Kočí se umístil na prvním místě , a tímto mu gratulujeme. Ze stejné třídy jako Denis Kočí dostala diplom také Karolína Pernerová a Anastasia Parhomiuc . Ostatní studenti dnes maturanti z DE4B jmenovitě Pavel Nedvěd, Anna Chalupová, Anna Skleničková, Eva Čislinská, Karolína Šrajerová, Hana Gondeková a Olga Adrienko , také dostali diplom za zúčastnění v soutěži. Tímto za celou školu 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. gratulujeme studentům, kteří se zúčastnili. Fotogalerie

Your image

lightbulb_outline Výsledky přijímacího řízení SŠ

lightbulb_outline Návrat studentů SŠ od 24. května 2021     

announcement Na základě nařízení MŠMT se povoluje osobní přítomnost studentů SŠ od 24. května 2021.
          UPOZORŇUJEME, že ve dnech 
24. května - 25. května je z důvodu konání maturitních didaktických testů nařízeno ŘEDITELSKÉ VOLNO pro studenty SŠ  
          (ZŠ funguje  v běžném režimu bez omezení)
         
26. května 2021 bude pro SŠ zkrácené vyučování (konec vyučování ve 12:25 hod.)

lightbulb_outline Harmonogram maturitních zkoušek

lightbulb_outline Harmonogram pro školní rok 2021/2022