GDPR & VOS

Střední škola a základní škola (1.KŠPA) Kladno s.r.o., IČO: 25108492, se sídlem Holandská 2531, 272 01 Kladno – Kročehlavy (dále jen ,,Škola“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje zákonné zástupce žáků (tedy zákonné zástupce ,,subjektu údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Školy, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů

Škola zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 

Oznámení prověřence

V souladu s Čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(GDPR) oznamujeme, že pověřence pro ochranu osobních údajů
pro Soukromou střední školu a základní školu (1.KŠPA) Kladno s.ro.,
IČO 25108492 bude vykonávat:

Tomáš Semerák

Vlastina 848/38, 161 00 Praha 6 – Ruzyně

email: tsemerak@gmail.com

 

 

Vnitřní oznamovací systém (VOS) – Whistleblowing

Pověřená osoba:

Eva Humlová, DiS.
e-mail: oznamovatel@1kspa.cz

Telefon: 777 727 868

VOS

Studentů

Studijních oborů

Učitelů

Let tradice

Kontakt

Sídlo: Holandská 2531, 272 01 Kladno – Kročehlavy

Telefon: 733 123 587, 312 687 800

E-mail: kladno@1kspa.cz