Dne 17. května 2023 se koná (2. kolo) přijímacího řízení pro uchazeče o studium na SŠ – všechny formy