INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY:

Od 1. září 2022 bude zvýšena sazba stravného následovně:

Kategorie A (7-10let)                 30Kč

Kategorie B  (11-14let)             33 Kč

Kategorie C (15 a více let)       36 Kč.

 

V případě inkasní platby je nutné zkontrolovat, popř. navýšit limit.

Minimální limit pro:

kat. A                 690Kč

kat. B                 760 Kč

kat. C                 830 Kč.