V roce 2020 se žáci grafického designu účastnili bulharské soutěže ve městě Sliven. Šlo o soutěž, kde žáci posílali ilustrace do dětské knihy, kresbu vytvářeli podle předlohy anglického textu. Už dříve byla kniha ilustrovaná od Valeri Petrov, který tuto soutěž také vyhlásil. Denis Kočí se umístil na prvním místě, a tímto mu gratulujeme. Ze stejné třídy jako Denis Kočí dostala diplom také Karolína Pernerová a Anastasia Parhomiuc. Ostatní studenti dnes maturanti z DE4B jmenovitě Pavel Nedvěd, Anna Chalupová, Anna Skleničková, Eva Čislinská, Karolína Šrajerová, Hana Gondeková a Olga Adrienko, také dostali diplom za zúčastnění v soutěži. Tímto za celou školu 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. gratulujeme studentům, kteří se zúčastnili.