Výsledky maturitních zkoušek

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů na soukromý e-mailem žáka. Souhlas se dává pro každé maturitní období zvlášť. Autentizační kód naleznete na Výpisu přihlášky k MZ pro dané zkušební období. Výsledkový portál - CERMAT

Uvolnění výsledků dílčích zkoušek společné části MZ

Termíny výsledků jednotlivých dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky, žádosti o přezku a Výsledkový portál žáka naleznete na oficiálním portálu www.novamaturita.cz.