Společná část maturitní zkoušky

Maturitní předměty

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných a 2 nepovinných zkoušek.

Povinné zkoušky

sort_by_alphačeský jazyk a literatura - didaktický test

exposure_plus_2matematika nebo cizí jazyk – anglický, německý, ruský - didaktický test

Nepovinné zkoušky

g_translate cizí jazyk

exposure_neg_1 matematika

Formy dílčích zkoušek společné části

sort_by_alphaČeský jazyk a literatura: 1 část; didaktický test (DT) 

g_translateCizí jazyky: 1 část; didaktický test (DT)

filter_3Matematika: 1 část; didaktický test (DT)

Termíny didaktických testů a písemných prací

Tematické okruhy pro pracovní listy cizích jazyků

Žák odevzdá vlastní seznam četby nejpozději do 31. 3. pro jarní období MZ a nejpozději do 30. 6. pro podzimní období MZ aktuálního školního roku. Školní seznam je platný vždy pro daný školní rok, nedojde-li k jeho změně ze strany MŠMT či školy. Žák odevzdá vlastní seznam četby na předepsaném formuláři.

Žákovský seznam je platný POUZE pro daný školní rok (jarní a podzimní zkušební období). Koná-li student ÚZ v jiném školním roce, je povinnen odevzdat nový seznam četby v souladu s aktuálním školním seznamem. Neodevzdá-li student vlastní četbu, bude losovat z celého školního seznamu!!