Profilová maturitní zkouška

Maturitní předměty ústních zkoušek profilové části MZ 2021

Profilová maturitní zkouška z odborných předmětů - Ekonomika a podnikání (Management sportu) a Cestovní ruch

Maturitní předměty

Na základě ustanovení zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě novely maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb., rozhodl ředitel školy o
maturitních předmětech.

Maturitní okruhy předmětů


Ekonomika a podnikání (Management sportu)
Podnikání (nástavbové studium)
Hodnocení praktické maturitní zkoušky 2020/2021