Povolené pomůcky k MZ

Student zkontaktuje spádovou školu ohledně kontroly a odevzdání povolených pomůcek k SČ MZ.

Povolené pomůcky naleznete na portálu www.novamaturita.cz

Matematika

matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (samozřejmě bez jakýchkoli poznámek a dalších zásahů)

rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) 

kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy, nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných rovnic

Český jazyk

Pravidla českého pravopisu

Cizí jazyk

slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu