Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce nejpozději do 1. prosince 2021 pro jarní zkušební období a do 25. června 2022 pro podzimní zkušební období. 

Přihláška k MZ 2022

Přihlášku k MZ 2022 je nutné doručit osobně, ne poštou ani e-mailem.

Rozpisy ústních maturit

Přihlašování k maturitním zkouškám 2022

Přihlášku je nutné podat řediteli školy nejpozději:

pro jarní zkušební období do 1.12.2021
pro podzimní zkušební období do 25.6.2022 .

Dle vyhlášky 177/2008 Sb. má student povinnost se hlásit ke každému řádnému termínu, i když předem ví, že maturovat v daném termínu NEBUDE!!!
Řádný termín je první termín po úspěšném ukončení posledního ročníku.

Přihlášku k náhradní a opravné zkoušce podává žák ke všem dílčím zkouškám nebo částem zkoušky (jestliže chybí např. DT a PP z CJL, nemůže podat přihlášku jen k jedné části).