Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce nejpozději do 1. prosince 2021 pro jarní zkušební období a do 25. června 2022 pro podzimní zkušební období. 

alarmRozpis studentů u maturitní zkoušky - podzim 2021

alarmMimořádný termín praktické zkoušky a maturitní práce s obhajobou

Mimořádný termín praktické zkoušky a maturitní práce s obhajobou se koná 25. srpna 2021 v 7:15 hod.

alarmInstrukce pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ – mimořádný termín 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí, že s účinností od 1. července 2021 se zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech a dalších místech uvedených v mimořádném opatření. Tato povinnost se však nevztahuje na žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Pro vstup do školy a pohyb po budově školy i nadále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest.

Přihláška k MZ 2021

Rozpisy ústních maturit

Informace k maturitním zkouškám a konzultacím

Informace k maturitním zkouškám a konzultacím

Harmonogram maturitních zkoušek 

Maturitní zkoušky jarní a podzimní termín – dodatek

Přihlašování k maturitním zkouškám 2021

Přihlášku je nutné podat řediteli školy nejpozději:

pro jarní zkušební období do 1.12.2020
pro podzimní zkušební období do 25.6.2021.

Dle vyhlášky 177/2008 Sb. má student povinnost se hlásit ke každému řádnému termínu, i když předem ví, že maturovat v daném termínu NEBUDE!!!
Řádný termín je první termín po úspěšném ukončení posledního ročníku.

Přihlášku k náhradní a opravné zkoušce podává žák ke všem dílčím zkouškám nebo částem zkoušky (jestliže chybí např. DT a PP z CJL, nemůže podat přihlášku jen k jedné části).