AKTUÁLNÍ INFORMACE K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI COVID-19

! ! ! POKUD STUDENT VYKAZUJE PŘÍZNAKY COVID-19, ČI JINÉHO RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME ABY ZŮSTAL DOMA A KONTAKTOVAL SVÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE A TŘÍDNÍHO UČITELE ! ! !

Milí studenti, vážení rodiče, epidemiologická situace okolo onemocnění Covid-19 není v těchto dnech zcela příznivá. Zdraví našich studentů, zaměstnanců a jejich nejbližších je pro nás na prvním místě, proto Vám přinášíme aktuální protiepidemiologické opatření v naší škole.

Pravidla pro organizaci vzdělávání ve školním roce 2021/2022 v souvislosti s pandemií Covid-19, platné od 11.11.2021 Výuka bude probíhat hybridně. Znamená to, že žáci, přítomni v dané třídě se učí prezenčně. Žáci, kteří jsou doma v karanténě, se učí distančně přes MS Teams. Je-li celá třída v karanténě, výuka probíhá pouze distančně přes MS Teams.

Distanční i hybridní vzdělávání je povinné. Nepřítomnost musí být řádně omluvena.

Očkovaní studenti, u kterých uplynulo více než 14 dní od aplikace 2. dávky (v případě dvou dávkové vakcíny) a nevykazují příznaky nebo jiná respirační onemocnění. Účastní se PREZENČNÍ výuky i v případě, že byly v kontaktu s rizikovou osobou.

Neočkovaní studenti, kteří nevykazují příznaky Covid-19, či jiného respiračního onemocnění se účastní PREZENČNÍ výuky i v případě, že byly v kontaktu s rizikovou osobou.

Toto opatření se může v průběhu času měnit na základě aktuálního vývoje epidemie.

Veškeré informace a opatření k situaci kolem Covid-19 sledujte na stránce Karanténa · Covid Portál (gov.cz)

Děkujeme všem za dodržování opatření a omlouváme se za komplikace při vyučování
#spolutodame