Didaktické testy se v řádném termínu konají ve dnech od 24. do 26. května 2021:
pondělí 24. května matematika, anglický jazyk
úterý 25. května český jazyk a literatura
středa 26. května německý jazyk, ruský jazyk

Praktická maturitní zkouška pro obory 64-41-L/51 Podnikání, 82-41-M/05
Veřejnosprávní činnost, 18-20-M/01 Informační technologie se koná dne 22. dubna
2021 v 7:15 hod.
Písemná maturitní zkouška pro obor 82-41-M/01 Grafický design se koná dne
22.dubna 2021 v 7:15 hod.
Obhajoba maturitní práce pro obory 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání zaměření
Management sportu, 65-42-M/02 Cestovní ruch se koná dne 22. dubna v 8:00 hod.
Praktická maturitní zkouška pro obor 82-41-M/01 Grafický design se koná od
3. května do 14. května 2021